Fiókjaink:
Jegybanki alapkamat mértéke

 2016-05-25

 0,90

2016-04-27

1,05

2016-03-23

1,20

2015-07-22

1,35

 

Hivatalos MNB BUBOR fixingek


Online MNB alkalmazások

 


Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Nyomtatás E-mail

Fogalom meghatározások

Bankszámla: a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (a továbbiakban: Füzes Takarék) által a Számlatulajdonos részére vezetett, a Szerződésben meghatározott egy vagy több bankszámla.

 Internet Bank Euro-eBank: A Füzes Takarék által a Számlatulajdonosok részére nyújtott kiegészítő szolgáltatás, egy olyan elektronikus pénzforgalmi rendszer, amelyet web böngésző segítségével a Füzes Takarék internetes honlapján (www.fuzestakarek.hu), vagy telepített ügyfélprogram (Elektra Ügyfélprogram) segítségével lehet igénybe venni. Az Euro-eBank elektronikus pénzforgalmi rendszer a Füzes Takarék és a Számlatulajdonos között Elektronikus Megbízást, valamint a Füzes Takarék által a számlá(k)ra vonatkozóan nyújtott egyéb információs szolgáltatások teljesítését, elektronikus adatátvitellel lehet megvalósítani.

 Elektronikus Megbízás: a Számlatulajdonos által létrehozott, az Internet Bank (Euro-eBank) rendszeren keresztül a Füzes Takarék részére megküldött, a Szerződésben meghatározott típusú pénzügyi tranzakció.

 Felhasználó: a Számlatulajdonos által a Füzes Takaréknál rendszeresített módon (Cégadatok adatlap, ill. Magánszemély adatlap) a Bankszámla(k) feletti rendelkezési joggal felruházott természetes személy, akinek a Számlatulajdonos az Internet Bank szolgáltatáshoz a bejelentett jogosultsági szintnek megfelelő hozzáférést biztosít.

 Felhasználói Kézikönyv: az Internet Bank szolgáltatás részletes használatát és technikai feltételeit tartalmazó, a Füzes Takarék honlapján a Számlatulajdonos által elérhető információ.

 1. szintű Biztonsági kód: Az 1. szintű biztonsági kód az Euro-eBank rendszerbe történő bejelentkezéshez szükséges a csoportnév és a felhasználónév ismerete mellett. Az 1. szintű biztonsági kód szigorú biztonsági előírások mellett, az adott Felhasználó számára készülő titkos azonosító kód, melyet az adott Felhasználó tud, illetve köteles az Euro-eBank rendszer első használatakor, a bejelentkezés alkalmával – a Felhasználói kézikönyvben leírtak szerint – egy általa kialakított egyedi azonosító kódra, jelszóra megváltoztatni.

 2. szintű Biztonsági kód: az Internet Bank rendszeren belül a rögzített tranzakció-csomagok aláírására szolgál, és független az 1. szintű biztonsági kódtól.

Internet Banking szolgáltatás esetében a Felhasználó aláírási jelszaván felül a rendszer kér egy SMS jelszót is, amit a rendszer az aláírási menüpont választáskor automatikusan küld a Felhasználó által megadott telefonszámra, és ezt követően 5 percen belül beküldött tranzakció csomag esetén fogad el, 5 perc után az SMS jelszó érvényét veszti, az aláírást újra kell kezdeményezni.

 Számlatulajdonos: a számla Szerződés alapján a Füzes Takarékkal szerződő magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéb természetes személynek nem minősülő jogalany vagy szervezet, akit azon személy(ek) képvisel(nek), aki(k)nek a képviseleti jogosultsága a számla Szerződés feltételei szerint a Füzes Takaréknak bejelentésre került.

 Számlavezető fiók: a Füzes Takarék azon szervezeti egysége, amely a Számlatulajdonos részére számlát vezet.

 Szerződés: a Számlatulajdonos és a Füzes Takarék között az Internet Bank szolgáltatás igénybevétele tárgyában létrejött Szerződés, amelynek mindenkori elválaszthatatlan részét képezik

1. a Cégadatok adatlap ill. Magánszemély adatlap,

2. az Általános Szerződési Feltételek,

3. a Füzes Takarék és az Ügyfél közötti számla Szerződés,

4. a Füzes Takarék mindenkori Üzletszabályzata, és a

5. Füzes Takarék ügyfelekre és szolgáltatásokra vonatkozó egyéb általános szerződési feltételei  és hirdetményei.

 Megbízás: a Felhasználó betétlekötésre, átutalásra stb. irányuló kezdeményezése. A létrehozott Megbízás megfelelője egy kitöltött papírformátumú megbízás, amely csak akkor érvényes, ha a Felhasználó aláírja és odaadja az ügyintézőnek. Az elektronikus megbízás esetén az aláírás jelszóval történik, a beküldés pedig egy gomb megnyomásával.

 Tranzakció: olyan banki teljesítés, amit a Füzes Takarék a Felhasználó kérésére hajt végre úgy, hogy elfogadja annak megbízását. Amennyiben a beküldött megbízásban a Füzes Takarék nem talál hibát, úgy az végrehajtásra kerülhet. A megbízásról bejegyzés készül, mely szerint az adott megbízás teljesítésre vagy sorba állításra került. A fentiek alapján a tranzakció visszaigazolt megbízást jelent.

 Szoftver: az Internet Bank szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a Füzes Takarék kizárólagos tulajdonában álló, a Füzes Takarék központi számítógépén egy példányban működő szolgáltató szoftver.

 SMS Passzív funkciók: a Számlatulajdonos tájékoztatását szolgáló információk, melyek a számlavezető rendszerben történő üzleti események hatására keletkeznek és kerülnek megküldésre a Számlatulajdonos részére.

 Felhasználói- környezet: Az Internet Banking szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak Internet kapcsolattal rendelkező számítógéppel és arra telepített web böngészővel kell rendelkezni. A szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak Internet Explorer 8.0 illetve, Netscape Communicator 6.0 vagy ezekkel kompatibilis, illetve ezeknél frissebb verziójú böngészőre van szüksége. Az oldalak megtekintéséhez Internet Explorer, legalább 800x600-as képernyőfelbontás és legalább 256 szín ajánlott. Az Internet kapcsolat sebességére vonatkoztatva javasolt a minimum 56000 Kbit/sec-os kapcsolat, amely lehet állandó, vagy kapcsoltvonali.

 Az Electra ügyfélprogram hardver/szoftver feltételei:

Hardver feltételek:

 • IBM PC kompatibilis számítógép (min. 486DX CPU), 60 Mb szabad winchester kapacitással (a programtelepítésekor csak kb. 25 Mb-ot foglal el, a többi a későbbi működéshez kell),
 • VGA vagy SVGA grafikus kártya, színes monitorral (ha lehet 800 x600-as felbontással, legalább 256 színű módban),
 • 32 Mb memória (futtatható 16 Mb-on is, de ekkor nem lehet nagyobb állományokat kezelni),
 • Hayes kompatibilis modem (lehetőleg MNP5 tulajdonsággal, min. 19,2 kb/s sebességgel)
 • Faxnak megfelelő telefonvonal (lehet mellék is),
 • CD/DVD meghajtó,
 • floppy (opcionális),
 • nyomtató (opcionális).


Szoftver környezet:

Windows ’95, Windows ’98, Windows ME, Windows 2000, Windows NT 4.0, vagy Windows XP operációs rendszer,

Microsoft Internet Explorer 4.0 vagy Netscape Navigator 4.5

A számítógépet és a telefonvonalat az Elektra Ügyfélprogram csak néhány percre veszi igénybe, így nem kell erre a célra sem egy kitüntetett PC, sem pedig kitüntetett telefonvonal.

 1. Az Internet Bank szolgáltatás működésének leírása, használatának célja

1.1. A Füzes Takarék által a Számlatulajdonosok részére nyújtott kiegészítő szolgáltatás, egy olyan elektronikus pénzforgalmi rendszer, amelyet web-böngésző, vagy az ügyfélprogram segítségével a Füzes Takarék internetes honlapján, vagy a Felhasználó számítógépére telepített ügyfélprogram segítségével lehet igénybe venni. Az Euro-ebank elektronikus pénzforgalmi rendszerrel a Füzes Takarék és a Számlatulajdonos között Elektronikus Megbízást, valamint a Füzes Takarék által a számlákra vonatkozóan nyújtott egyéb információs szolgáltatások teljesítését, elektronikus adatátvitellel lehet megvalósítani nyitva tartáson belüli személyes megjelenés, illetve nyomtatványok használata nélkül.

 1.2. A Felhasználó az alábbi információkról kaphat tájékoztatást az Internet Bank rendszeren keresztül:

(a) számlainformáció, (kivonat, egyenleg, számlatörténet)

(b) a számlán végzett tranzakciókra vonatkozó információk (napi teljesített, illetve függő átutalási megbízások)

(c) banki információk (kondíciók, szolgáltatások, akciók)

 1.3. A Felhasználó az alábbi Elektronikus Megbízások teljesítését kérheti az Internet Bank rendszeren keresztül:

 (a) Tárgynapi eseti átvezetés a Füzes Takaréknál vezetett számlák között, elektronikus megbízás beérkezési határideje: hétfő- csütörtök: 15:30, péntek: 13:30.

(b) Tárgynapi átutalás más pénzintézeteknél forintban vezetett GIRO számlára, Magyarországon belül,

elektronikus megbízás beérkezési határideje: hétfő- csütörtök 15:00, péntek: 13:00.

(c) Értéknapos eseti átvezetés a Füzes Takaréknál vezetett számlák között, valamint átutalás más pénzintézetnél vezetett GIRO számlára, Magyarországon belül.

(d) Betétlekötés számláról. Az elektronikus megbízás beérkezési határideje tárgynapon: hétfő - csütörtök: 15:30, péntek: 13:30.

(e) Készpénzfelvételi igény bejelentése következő munkanapra, elektronikus üzenet beérkezési határideje: 12:00.

1.4. A Felhasználó az alábbi, egyéb szolgáltatásokat veheti igénybe:


(a) Internet Bank bejelentkezési, aláírási (1.szint, 2. szint) jelszavának megváltoztatása

(b) Nyelv kiválasztás

(c) Kézikönyv

(d) Elektronikus üzenet írása a Füzes Takarék részére

(e) Utalási sablonok karbantartása

 1.5. A Számlatulajdonosoknak, Felhasználóknak szánt értesítések elsődleges módja a Füzes Takarék fiókjában a hirdetmények közötti elhelyezés, másodlagos a Füzes Takarék Internetes honlapján történő értesítés. A Füzes Takarék csak az elsődleges értesítési formát garantálja, de a lehetőségein belül minden fórumon igyekszik tájékoztatni az ügyfeleit. A Füzes Takarék a Felhasználó részére értesítéseket és üzeneteket küldhet a Felhasználó által, a Felhasználói Adatlapon megadott e-mail címre.

Az így közzétett értesítések, elküldött üzenetek a kifüggesztés, illetve elküldés pillanatában közöltnek tekinthetők.

 1.6. A Felhasználó az Internet Bank rendszer megfelelő funkcióinak alkalmazásával Elektronikus Megbízásait a Füzes Takarék által meghatározott szerkezetű és tartalmú elektronikus adatállományként létrehozza és az Internet Bank segítségével a Füzes Takarékhoz elektronikus úton továbbítja. A Füzes Takarék az Internet Bank rendszer alkalmazásával beküldött elektronikus megbízások közül csak az Internet Bank rendszer által fogadott és visszaigazolt (vagy beérkezés után lekérdezhető) tételeket tekinti benyújtott, feldolgozandó tételnek. A tételek benyújtásának időpontja az Internet Bank rendszer által adott időpont.

 1.7. A Füzes Takarék az Internet Bank alkalmazásával a Felhasználó által a Füzes Takarékhoz eljuttatott hibátlan tartalmú és formájú Elektronikus Pénzforgalmi Megbízásokat feldolgozza, valamint mindenkor a hatályos pénzforgalmi előírások figyelembevételével a teljesítés Füzes Takarékra háruló feladatait végrehajtja. A Füzes Takarék az Elektronikus Pénzforgalmi Megbízások teljesítéséről vagy a teljesítés esetleges meghiúsulásáról, illetve a számla aktuális és archív adatairól a Felhasználó számára számlainformációt nyújt.

 1.8. Az Internet Bank rendszer a beépített automatikus titkosító és ellenőrző rendszerek (elektronikus hitelesítő tanúsítvány, egyéb titkos azonosító adatok) segítségével biztosítja, hogy a Füzes Takarék vagy a Felhasználó által küldött, illetve fogadott adatokhoz jogosulatlan harmadik személy hozzá ne férhessen, illetve, hogy a küldött vagy fogadott adatokban eszközölt változások felismerhetőek legyenek. A Felhasználók biztonsági kódjaiért, azokkal való visszaélésért kizárólag a Felhasználó a felelős.

1.9. A Számlatulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Füzes Takarékhoz továbbított Elektronikus Pénzforgalmi Megbízások adatállományát a Füzes Takarék elmentse és tárolja, valamint a jogok és kötelezettségek elévüléséig az adott banki műveletre vonatkozóan az egyes eljárásokban bizonyítékként felhasználja.

 1.10. A Füzes Takarék fenntartja magának a jogot, hogy az Internet Bankon keresztül beküldött Elektronikus Pénzforgalmi Megbízás teljesítéséről vagy a teljesítés esetleges meghiúsulásáról, illetve a Bankszámla aktuális és archív adatairól nyújtott számlainformációk típusát megváltoztassa.

 1.11. A Füzes Takarék fenntartja magának a jogot, hogy az Internet Bank rendszer (kiegészítő szolgáltatás) elérhetőségét karbantartás idejére bejelentés nélkül szüneteltesse. Ez idő alatt a kiszolgálás a számlavezető fiókban történik.

2. Az Internet Bank kiegészítő szolgáltatásai

2.1 SMS modul funkciók

(a) Passzív funkciók, Értesítések

Értesítés adott típusú tranzakciókról

Az Internet Bank rendszerben a tranzakciókból csoportok kerültek meghatározásra. A Számlatulajdonos választhat, hogy mely tranzakciócsoportról kíván értesítést kapni.

 3. A Szolgáltatási Szerződés létrejötte, az Általános Szerződési Feltételek elfogadása

3.1. Az Internet Bank kiegészítő szolgáltatást a Számlatulajdonos írásban, a Cégadatok ill. Magánszemély Adatlapok kitöltésével és a Füzes Takarékban történő leadásával rendelheti meg. A benyújtott megrendeléseken a Füzes Takarék aláírás-vizsgálatot és személyazonosság ellenőrzést végez.

Amennyiben a Felhasználó a Füzes Takaréknál nem azonosított személy, úgy a Füzes Takarék a Pénzmosási Szabályzata értelmében az Internet Bank Szerződés megkötése előtt kéri a teljes körű azonosítást. A Füzes Takarék fenntartja a jogot a megrendelés visszautasítására.

 3.2. A Füzes Takarék és a Számlatulajdonos közötti határozatlan idejű Internet Bank Szolgáltatási Szerződés azon a napon jön létre, amikor a Számlatulajdonos által hiánytalanul kitöltött és (cégszerűen) aláírt Szerződést a Füzes Takarék cégszerű aláírásával elfogadja. A Szerződést a Számlatulajdonos köteles a Füzes Takarék által e célra rendszeresített adatlapon a valóságnak megfelelően és pontosan kitölteni. A Számlatulajdonos és a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az így közölt adatait a Füzes Takarék az Internet Bank szolgáltatás nyújtásának tekintetében kezelje. A Füzes Takarék az Internet Bank Szerződés egyik eredeti példányát visszajuttatja a

Számlatulajdonosnak. Az Internet Bank Szerződés a Füzes Takarék és a Számlatulajdonos között jön létre, a Füzes Takarék ez által nem kerül szerződéses jogviszonyba a Számlatulajdonos által az Internet Bank Szerződésben megadott Felhasználókkal.

 3.3. A Számlatulajdonos az Internet Bank Szerződés Cégadatok ill. Magánszemély adatlapjának kitöltésével egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó a megadott jogosultsági keretein belül a letiltásról, biztonsági kódok újra aktiválásáról szabadon rendelkezzen és a Füzes Takarék felé ezzel kapcsolatban kérelmet adjon be.

 3.4. Az Internet Bank kiegészítő szolgáltatást a Füzes Takarék az Internet Bank Szerződés megkötését követő öt munkanapon belül aktiválja a megrendelés során a Számlatulajdonos által megadott Felhasználó(k) részére, a megrendelésben megadott számla (számlák) tekintetében. Az aktiválásról a Füzes Takarék értesíti a Számlatulajdonost.

3.5. Amennyiben a Számlatulajdonos a meglévő Internet Bank szolgáltatásba további számlát, (számlákat) kíván bekapcsolni, úgy erre vonatkozóan a Füzes Takarék által rendszeresített Cégadatok ill. Magánszemély Adatlapot kell kitöltenie. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a további számla (számlák) bekapcsolása esetén részéről ismételt aktivitásra nincs szükség. A bekapcsolt további számla (számlák) 5 munkanapon belül érhető (k) el a rendszerben, amelyről a Füzes Takarék külön értesítést nem küld a Számlatulajdonos felé.

 3.6. A jelen Internet Bank Általános Szerződési Feltételek a Füzes Takarék és a Számlatulajdonos között létrejött Internet Bank Szolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt értelmezendők. Az Általános Szerződések Feltételeket a Füzes Takarék egyoldalúan módosíthatja, a módosítást a hirdetményekkel azonos módon közzé teszi. Az aláírt Internet Bank Szerződéssel kapcsolatban a Számlatulajdonosok a közzétételt követő 60 napig élhetnek kifogással, azt követően a módosítás hatályba lép.

 3.7. Az Internet Bank Szerződés aláírásával a Számlatulajdonos kijelenti, hogy jelen Internet Bank Általános Szerződési Feltételeket megismerte és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az Internet Bank Általános Szerződési Feltételek egy példányát a Füzes Takarék a Szerződéssel együtt a Számlatulajdonos rendelkezésére bocsátja elsődlegesen a Füzes Takarék fiókjaiban a hirdetmények között, másodlagosan a Füzes Takarék Internetes honlapján közzé teszi. A Füzes Takarék csak az elsődleges értesítési formát garantálja, de a lehetőségein belül minden fórumon igyekszik tájékoztatni az ügyfeleit.

 4. Az Internet Bank használata

4.1. A Felhasználók az Internet Bank rendszert „csoport” név, személyre szóló „Felhasználói név”(rövid név), valamint személyes, titkos „Bejelentkezési jelszó” alkalmazásával veheti igénybe. A Felhasználók az Internet Bank Szerződés aláírását követően, az aktiválás után, személyesen vehetik át a bejelentkezéshez szükséges információkat: csoport név, felhasználó név, kezdeti bejelentkezési jelszó, amelyet az első bejelentkezés alkalmával köteles megváltoztatni! A jelszó meg nem változtatásából eredő károkért a Füzes Takarék felelősséget nem vállal, a Füzes Takarékot felelősség nem terheli.

 4.2. A Számlatulajdonos vállalja, hogy saját költségén és saját felelősségére biztosítja az Internet Bankeléréséhez, használatához szükséges Felhasználói környezetet.

 4.3. A Számlatulajdonos saját költségén és felelősségére köteles gondoskodni a Felhasználói-környezet karbantartásáról, vírusvédelméről, az abban tárolt adatok biztonságáról, szoftverek és adatok helyreállíthatóságáról, berendezések, adatkapcsolatok tartalékolásáról. A felhasználói –környezet meghibásodása, működésképtelensége esetén az Internet Bank használata érdekében a Számlatulajdonos köteles a szükséges intézkedéseket saját költségén megtenni. A Számlatulajdonos viseli az abból eredő kárt, hogy ezen kötelezettségének nem tesz eleget.

 4.4. Az Internet Bank használatának részletes technikai feltételeit, műszaki jellemzőit a Felhasználói Kézikönyv tartalmazza, melyet a Füzes Takarék elektronikus formában a Füzes Takarék honlapján, az Internet Bank rendszeren belül biztosít a Felhasználó részére.

 5. Internet Bank használatára vonatkozó biztonsági előírások

5.1. A Felhasználónak az Internet Bank rendszer használatára vonatkozó jogosultságát a Számlatulajdonos által a Szerződésben megjelölt korlátozások határozzák meg. A Felhasználó az Internet Bank rendszer üzemszerű használatára „Bejelentkezési név” és a saját maga által képzett Bejelentkezési jelszó (1. szintű biztonsági kód) alkalmazásával jogosult. Amennyiben a Felhasználó valamilyen pontértékű aláírási joggal (egyszemélyes aláírás 10 pont) is rendelkezik (a Számlatulajdonos Felhasználói Adatlapon rögzített rendelkezése alapján) akkor a Felhasználó birtokolja a saját maga által beállított aláírási jelszót (2. szintű biztonsági kód) is. A felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a biztonsági kódokat megőrizze, illetve, hogy jogosulatlan harmadik személy tudomására ne jusson, juthasson, ahhoz harmadik személy hozzá ne férjen, férhessen.

 5.2. A Felhasználónak korlátlanul és feltétel nélkül jogában áll a biztonsági kódok (jelszavak)

megváltoztatásának lehetősége.

 5.3. Amennyiben a Felhasználó hibás belépési jelszót (1. szintű biztonsági kód) ad meg, úgy az Internet Bank rendszer azt megjegyzi, és a következő sikeres bejelentkezéskor egy figyelmeztető üzenetet ad, hogy „Önnek 1 sikertelen bejelentkezése volt”. Három egymást követő, sikertelen bejelentkezés után az Internet Bank rendszer automatikusan letiltja a felhasználót.

 5.4. A biztonsági kódok (jelszavak) elfelejtése, illetve a felhasználó sikertelen bejelentkezése miatti letiltás esetén a Felhasználó kérvényezheti, hogy a Füzes Takarék új biztonsági kódot (jelszót) hozzon létre a számára, bejelentkezését újra aktiválja. A bejelentést követően a Füzes Takarék az adott felhasználóra vonatkozó korábbi biztonsági kódokat (jelszavakat) érvényteleníti, és új jelszót ad át a legelsővel azonos módon a Felhasználó számára. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az új biztonsági kódok (jelszavak) az első belépés alkalmával megváltoztatásra kerüljenek. Amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy jelszava kitudódott, akkor az Internet Bank rendszerbe történő belépéssel saját felelőssége azt megváltoztatni. Mivel a Füzes Takarék csak azt tudja ellenőrizni, hogy az adott felhasználónévhez megfelelő-e a jelszó, így azért, hogy azt a felhasználó nevet ki használta, és milyen tranzakcióhoz, semmilyen felelősség nem terhelheti. A biztonsági kódokat az Internet Bank rendszer titkosítva tárolja, annak visszafejtésére a Füzes Takarék nem képes. A biztonsági kódok illetéktelen felhasználásából eredő károkért a Füzes Takarékot felelősség nem terheli.

5.5. Felhasználó az lehet, akit a Számlatulajdonos a bankszámla felett rendelkezésre jogosultként a Füzes Takarékhoz a Füzes Takarék által előírt adatlapon szabályszerűen bejelentett.

 5.6. A Számlatulajdonos és a Felhasználó mindenkor köteles az Internet bankot rendeltetésszerűen, és a működtetésére vonatkozóan biztonsági előírásokat betartva használni.

 5.7. A Felhasználó haladéktalanul köteles a Füzes Takaréknak bejelenteni, ha észlelte, hogy

(a) Bejelentkezési jelszava (1. szintű biztonsági kód), illetve aláírási jelszava (2. szintű

biztonsági kódja kikerült a birtokából (őrzése alól), vagy azt jogosulatlan harmadik személy is megismerte,

(b) az Internet Bank használatához szükséges egyéb titkos azonosító adat jogosulatlan

harmadik személy tudomására jutott,

(c) a bankszámla kivonaton, illetve a bankszámlán jogosulatlan műveletet tüntettek fel.

 5.8. A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő Felhasználó személyazonosító adatait, a Számlatulajdonos megnevezését, a Bankszámla számát, a bejelentés alapjául szolgáló esemény megjelölését, feltételezett helyét, időpontját. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő Felhasználó köteles külön nyilatkozni arról, hogy az Internet Bank rendszerhez való hozzáférésének törlését, vagy a jelszavainak újbóli aktivizálását kéri.

 5.9. A Füzes Takarék a bejelentést hatálytalannak tekintheti, ha a bejelentésből a Bankszámla, illetve a Felhasználó nem azonosítható, vagy ha a bejelentés körülményei és tartalma arra engednek következtetni, hogy az abban foglaltak nem valósak. A bejelentés hatálytalanságából fakadó jogkövetkezményekért és károkért a Füzes Takarék nem felel. A személyesen, telefonon, telefaxon tett bejelentés esetében, a Felhasználó személyazonosságának ellenőrzése céljából a Füzes Takarék jogosult további – a Bankszámlával kapcsolatosan általa nyilvántartott – adatot kérni.

 5.10. A Felhasználó a bejelentést munkanapokon, írásbeli bejelentéssel a Füzes Takarék által hivatalosan meghirdetett üzleti órák alatt a Füzes Takarék bármely fiókjánál személyesen teheti meg. A megtett bejelentés visszavonhatatlan.

 5.11. A bejelentés megtétele során

 (a) a Számlatulajdonos az Internet Bank rendszer használatának, bármely Felhasználónak, vagy bármely bankszámla letiltására,

(b) a Felhasználó saját jelszavainak letiltására jogosult.

A Füzes Takarék nem felelős azért a kárért, amely abból származik, hogy a Füzes Takarékot megtévesztik a tekintetben, hogy a bejelentés a Számlatulajdonostól, vagy az arra jogosult felhasználótól származik-e.

 5.12.  A Füzes Takarék bármikor, azonnali hatállyal jogosult az Internet Bank rendszert, bármely Felhasználót, bármely bankszámlát véglegesen, vagy átmeneti jelleggel letiltani, illetve bármely elektronikus megbízás teljesítését megtagadni, felfüggeszteni, ha

 (a) a Felhasználó bejelentése esetén,

(b) bármely jelszóval, vagy az Internet Bank rendszer használatához szükséges egyéb titkos azonosító adattal, illetve az Internet Bank rendszerrel való visszaélésre vonatkozóan a Füzes Takarék megítélése szerint alapos gyanú merül fel,

(c) Az Internet bank biztonságos működését veszélyeztető használatot, hibajelenséget észlel,

(d) a Számlatulajdonos, vagy a Felhasználó megszegi az Internet Bank Szerződést, (e) a Számlatulajdonos kártól való megóvása érdekében ez szükséges,

(f) egyéb a Füzes Takarék által indokolt biztonsági okból.

 5.13. A Számlatulajdonos a bankszámla felett a fenti bejelentése esetén (ha az Internet Bank rendszer használata, vagy valamennyi Felhasználó letiltásra kerül), illetve a Füzes Takarék fenti 5.12. pont szerinti letiltásra vonatkozó döntését követően a Bankszámla Szerződés rendelkezései szerint rendelkezhet. Az Internet Bank rendszer használatának fenti szabályozott letiltása miatt a Számlatulajdonosoknál, vagy bármely harmadik személynél felmerülő károkért a Füzes Takarék nem felel.

 5.14. Bármely jelszó, vagy az Internet Bank rendszer használatához szükséges egyéb titkos azonosító adat, illetve az Internet Bank letiltására irányuló bejelentésének – az ennek alapjául szolgáló tények bekövetkezése ellenére történő – elmulasztása, vagy a bejelentéssel kapcsolatos – a Füzes Takarék tevékenységi körén kívül eső – bármilyen visszaélés következtében a Számlatulajdonost, a felhasználót, vagy valamely harmadik személyt ért kárért a Füzes Takarék felelősséget nem vállal.

 5.15. A Számlatulajdonos letiltás esetén köteles a Füzes Takarék vonatkozó hirdetményében meghatározott összegű díjat a Füzes Takaréknak megfizetni. A letiltási díjjal a Füzes Takarék jogosult a Számlatulajdonos bankszámláját megterhelni.

 5.16. A Számlatulajdonos a fenti bejelentés esetén kérvényezheti, hogy számára a Füzes Takarék új jelszót biztosítson. A Füzes Takarék a Számlatulajdonos erre vonatkozó kérelmének kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül átadja a Felhasználó számára az új jelszót.

 5.17. A Füzes Takarék a fent megtett valamennyi bejelentésről olyan nyilvántartást vezet, amely megbízhatóan, megváltoztathatatlanul és utólag legalább 5 (öt) évig megállapíthatóan biztosítja a bejelentések időpontjának és tartalmának bizonyítását.

 5.18.  A Füzes Takarék a letiltási és jelszó újraaktiválási kérelmeknek nyolc munkaórán belül tesz eleget. A letiltási, jelszó változtatási időszakban keletkezett károkért a Számlatulajdonos felel, a Füzes Takarékot csak a bizonyítottan nyolc munkaórán túli letiltásból, újraaktiválásokból eredő és a Számlatulajdonos által el nem kerülhető károkért vállal felelősséget.

 6. Felhatalmazás

6.1. A Számlatulajdonos felhatalmazza a Füzes Takarékot, hogy mindaddig, amíg arról írásban másképpen nem rendelkezik

 (a) Az Internet Bank Szerződéshez tartozó Cégadatok ill Magánszemély Adatlapon kért és kapott Bejelentkezési nevet és a hozzátartozó, a Felhasználó által beállított jelszót (1.szintű biztonsági kód) az Internet Bank rendszer bejelentkezési eljárása során mindaddig tekintse érvényes Bankszámlákhoz történő jogos, és engedélyezett hozzáférésnek, amíg a Bejelentkezési névhez megfelelő jelszót adnak meg.

(b) megbízzon az Internet Bank rendszeren keresztül megfelelő pontértékű és 2. szintű biztonsági kóddal ellátott, hozzá beérkező bármely Elektronikus Megbízás helyességében, valódiságában, teljességében, pontosságában, a Füzes Takaréknak az elektronikus tranzakció-csomagok esetében kizárólag az összértékben megfelelő 2. szintű biztonsági kóddal való aláírás helyességéről kell meggyőződni, és annak megfelelőssége esetén további ellenőrzések nélkül teljesítse az Elektronikus Megbízást.

 6.2. A Füzes Takaréknak a biztonsági kódok ellenőrzésén túl nem kötelessége annak ellenőrzése, hogy az Internet Bank rendszerbe Felhasználóként bejelentkező személy hozzáférésre jogosult-e, illetve, hogy a Számlatulajdonosnál a biztonsági szabályok betartására vagy kijátszására sor került-e.

7. Az Elektronikus Pénzforgalmi Megbízások feldolgozása, számlainformáció szolgáltatás, egyéb szolgáltatások

7.1. Az Internet Bank rendszeren keresztül beadott Elektronikus Megbízások azonnal feldolgozásra kerülnek a Füzes Takarék számlavezető rendszerében. A beadott megbízásokat teljesítés előtt a Számlatulajdonos Füzes Takarékban benyújtott írásbeli kérése alapján a megbízás módosítható. A már teljesült megbízások módosítása nem lehetséges. A teljesült megbízások korrekciója a Számlatulajdonos, és a másik fél feladata.

 7.2.  A megbízásokat a Füzes Takarék az érkezésük sorrendjében teljesíti, az idősorrendet kötelezően megelőző teljesítendő tételek kivételével. Az érkezés sorrendjére a Füzes Takarék nyilvántartása az irányadó. A beérkezett készpénzfelvételi igények fedezet esetén a Füzes Takarék által azonnal lekönyvelésre kerülnek, tekintet nélkül a Számlatulajdonos által az Internet Bank kiegészítő szolgáltatás keretében továbbított megbízásoktól. A megbízások közül a Füzes Takarék – a Számlatulajdonos rendelkezése és az előzőekben meghatározott sorrendre tekintet nélkül – a 227/2006. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései alapján benyújtott megbízásokat teljesíti, az ott meghatározott sorrendben.

 7.3. A Füzes Takarék az Internet Bankon keresztül beérkezett Elektronikus Megbízásokat tárgynapi teljesítésre a vonatkozó Hirdetményében megjelölt beérkezési határidők szerint fogadja el.

 7.4. A Füzes Takarék a nem értéknapos Elektronikus megbízást

 (a) amennyiben az a vonatkozó hirdetményében megjelölt határidőn belül érkezett be a

Füzes Takarékhoz, az adott banki munkanapon,

(b) amennyiben a vonatkozó hirdetményében megjelölt határidőn kívül érkezett be a Füzes Takarékhoz a következő banki munkanapon dolgozza fel.

 7.5. A Füzes Takarék az értéknapos Pénzforgalmi Megbízást a megjelölt értéknap szerint vállalja teljesíteni, feltéve, hogy az a Füzes Takarék vonatkozó hirdetményében megjelölt befogadási határidőn belül érkezett be a Füzes Takarékhoz, és van rá fedezet.

 7.6. A Számlatulajdonos visel minden abból eredő kárt, ha bármely okból ugyanazon Pénzforgalmi Megbízás teljesítésére a Füzes Takarék által e célra rendszeresített pénzforgalmi nyomtatványon (vagy a Bankszámlaszerződésben előírt más módon) és Elektronikus Megbízásként is megbízást ad a Füzes Takarék számára.

 7.7. Amennyiben a Számlatulajdonos egyes pénzforgalmi megbízásai különböző módon – a Füzes Takarék által e célra rendszeresített pénzforgalmi nyomtatványon (vagy a Bankszámlaszerződésben előírt más módon) illetve Elektronikus Megbízásként – érkeznek be a Füzes Takarékhoz, akkor a Füzes Takarék a különböző módon beérkező pénzforgalmi megbízások beérkezésének egymáshoz viszonyított sorrendjét a Füzes Takarékhoz történő beérkezés sorrendje szerint valamint a hatályos pénzforgalmi jogszabályok, és rendelkezések szerint állapítja meg és dolgozza fel azokat.

 7.8. A Füzes Takarék az Elektronikus megbízás teljesítéséről, vagy a teljesítés esetleges meghiúsulásáról és a bankszámla aktuális és archív adatairól az Internet Bank rendszeren keresztül rendszeresen számlainformációt ad a Felhasználó számára, amit a Felhasználó lekérdezhet.

A Felhasználó köteles minden olyan Elektronikus Megbízást ellenőrizni, amelynek teljesítéséről, vagy visszautasításáról a Füzes Takarék az Internet Bank rendszeren keresztül visszaigazolást nem biztosított. A Füzes Takarék nem felel a jelen rendelkezés alkalmazása következtében az Elektronikus Megbízások nem, vagy késedelmes teljesítéséből eredő esetleges károkért.

 8. Az Internet Bank használatával kapcsolatos reklamáció

8.1. Amennyiben a Számlatulajdonos valamely Elektronikus Megbízás teljesítését kifogásolja, akkor kifogását a hiba észlelését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül köteles munkanapokon, telefonon, illetőleg a Füzes Takarék által hivatalosan meghirdetett üzleti órák alatt személyesen, a számlavezető fiókjánál előterjeszteni.


 • Az észrevétel postai úton, vagy elektronikus levél (e-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) útján megküldött írásbeli bejelentéssel is előterjeszthető. A határidő elteltével a teljesítés elfogadottnak minősül.

 8.2. A reklamációnak tartalmaznia kell a reklamáló személyazonosító adatait, a Számlatulajdonos megnevezését, a Bankszámla számát, a bejelentés alapjául szolgáló esemény megjelölését, helyét, időpontját.

 8.3. A reklamáló személyazonosságának ellenőrzése céljából a Füzes Takarék jogosult a reklamációt bejelentő személytől további - a Bankszámlával kapcsolatosan általa nyilvántartott - adatokat kérni. A Füzes Takarék a reklamációt figyelmen kívül hagyhatja, ha a reklamációból a Bankszámla, a Számlatulajdonos, a reklamáló személye nem azonosítható, vagy ha a reklamáció körülményei arra engednek következtetni, hogy az abban foglaltak nem valósak.

 8.4. A Füzes Takarék a reklamációt megvizsgálja és annak eredményéről a reklamáció Füzes Takarékhoz történt igazolt bejelentésétől számított 10 (tíz) napon belül írásban tájékoztatja a Számlatulajdonost.

  9. Az Internet Bank működésével kapcsolatos hibaelhárítás, karbantartás,

szüneteltetés, fejlesztés

9.1. A Számlatulajdonos az Internet Bank használatával kapcsolatban észlelt hibát telefonon, telefaxon, postai úton vagy elektronikus levél (e-mail) útján megküldött írásbeli bejelentéssel, illetve a hivatalosan meghirdetett üzleti órák alatt a Füzes Takarék bármely fiókjánál személyesen teheti meg.

 9.2. A Füzes Takarék, illetve megbízottja gondoskodik arról, hogy az Internet Bank banki fogadó oldalán felmerülő hiba a hiba jellegétől függően gyorsan kijavításra kerüljön.

 9.3. A Füzes Takarék, illetve megbízottja nem köteles olyan jellegű hibát elhárítani, amely a Felhasználói környezet működésével összefüggésben merül fel. Az ilyen jellegű hiba elhárításáról a Számlatulajdonos saját költségére köteles gondoskodni. A hiba jellege tekintetében a Számlatulajdonos – ellenkező bizonyításáig - a Füzes Takarék közlését elfogadja.

 9.4. A Füzes Takarék bejelentés nélkül jogosult az Internet Bank rendszer használatát, karbantartás, vagy a meghibásodás kijavítása céljából, illetve egyéb szervezési-működési okokból részben vagy egészben szüneteltetni. Amennyiben az Internet Bank használatának szüneteltetésére előre tervezhető karbantartási, javítási, egyéb szervezési-működési okból kerül sor, a Füzes Takarék az Internet Bank rendszeren keresztül, elektronikus úton, előzetesen értesíti a Számlatulajdonost. Amennyiben az Internet Bank rendszer használatának szüneteltetésére előre nem tervezhető karbantartási, javítási, egyéb szervezési-működési okból kerül sor, a Füzes Takarék a Számlatulajdonost késedelem nélkül, az Internet Bankon keresztül elektronikus úton értesíti, kivéve, ha ezen értesítés a szünetelés okának jellegéből adódóan nem lehetséges, vagy a Füzes Takarék megítélése szerint a szünetelés okának mielőbbi elhárítása érdekében nem célravezető.

A Füzes Takarék nem felel a jelen rendelkezés alkalmazása következtében az Elektronikus Megbízások nem, vagy késedelmes teljesítéséből, vagy az értesítés elmaradásából eredő esetleges károkért.

 9.5. Az Internet Bank fenti 9.4. pont szerinti szüneteltetése esetén a szüneteltetés időtartama alatt a Számlatulajdonos pénzforgalmi megbízásait a Füzes Takarék által e célra rendszeresített pénzforgalmi nyomtatványon vagy a Bankszámlaszerződésben előírt más módon jogosult a Füzes Takarék részére megadni. A Füzes Takarék nem felel a jelen rendelkezés alkalmazása következtében esetlegesen bekövetkező károkért.

 9.6. A Füzes Takarék fenntartja magának a jogot, hogy az Internet Bankot továbbfejlessze, módosítsa. A Füzes Takarék erről a Számlatulajdonost időről-időre értesíti.

 9.7. A Számlatulajdonos vállalja, hogy az Internet Bank továbbfejlesztett változatát a Füzes Takarék felhívására és utasításainak megfelelően használja. A Füzes Takarék nem felel az abból eredő kárért, ha a Számlatulajdonos nem teljesíti ezen kötelezettségét.

10. Felelősségi szabályok

10.1. A Számlatulajdonos és a Felhasználó a rendelkezésére bocsátott Biztonsági kódokat, vagy az Internet Bank használatához szükséges egyéb titkos azonosító adatot köteles megőrizni, illetve köteles gondoskodni arról, hogy ezek jogosulatlan, harmadik személy tudomására ne jussanak, és ahhoz jogosulatlan harmadik személy hozzá ne férjen. A Számlatulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben és a Felhasználói Kézikönyvben foglalt, az Internet Bank rendeltetésszerű és biztonságos használatára vonatkozó rendelkezések a Számlatulajdonos és valamennyi Felhasználó által az Internet Bank használatának megkezdése előtt maradéktalanul megismerésre és betartásra kerüljenek.

A Füzes Takarék nem felel az abból eredő kárért, ha a Számlatulajdonos a Felhasználó jelen rendelkezés szerinti tájékoztatását elmulasztja, vagy késedelmesen vagy hiányosan teljesíti, illetve ha a Számlatulajdonos vagy a Felhasználó az Internet Bank rendeltetésszerű és biztonságos használatára vonatkozó rendelkezéseket nem tartja be.

 10.2. A Füzes Takarék - a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben megengedett módon – kizárja felelősségét azért a késedelemért, tévedésért, mulasztásért, amely az Internet Bankon keresztül továbbított adat átadása, feldolgozása, tárolása során következett be az alábbi okok valamelyike miatt:


 • erőhatalom (vis maior), a belföldi vagy a külföldi hatóságok rendelkezése vagy a Füzes Takarék működésének megzavarása;
 • valamely szolgáltató által üzemeltetett - a Füzes Takarék és a Számlatulajdonos között elektronikus kapcsolatot megteremtő, az Internet Bank működéséhez szükséges - kommunikációs rendszer hibája;
 • az Internet Bank rendszerének a Számlatulajdonos, a Felhatalmazott vagy harmadik személy általi, bármely módon történő szándékos vagy gondatlan megzavarása, megkárosítása, feltörése vagy ezek megkísérlése.

 10.3. A jelen Általános Szerződési Feltételek fenti pontjában említett bejelentés megtételét megelőzően az Internet Bank használata miatt bekövetkezett kárért a Számlatulajdonos, a bejelentést és a garantált letiltási időt (8 munkaóra) követően az Internet Bank használata miatt bekövetkezett kárért a Füzes Takarék felel. A Füzes Takarék mentesül felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a kár a Számlatulajdonos, illetve a Felhasználó szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott szerződésszegése folytán következett be. A bejelentés hiányosságaiból fakadó jogkövetkezmények a Számlatulajdonos terhére esnek.

 10.4. Bejelentés esetén a Füzes Takarék az Internet Bank további használatának megakadályozása érdekében minden, a Füzes Takaréktól általában elvárható intézkedést megtesz akkor is, ha a Számlatulajdonos, illetve valamely Felhasználó az Internet Bank használata és őrzése során megszegte a jelen Általános Szerződési Feltételek előírásait.

 10.5. A Füzes Takarék felel azért az Internet Bank rendszer használata miatt bekövetkezett kárért, amely abból származik, hogy a Számlatulajdonos, illetve a Felhasználó a munkanapokon nyitvatartási idő alatt a Füzes Takarékban nem tudja megtenni a jelen Internet Bank Szerződési Feltételekben fent említett bejelentését. Ez alól a felelősség alól a Füzes Takarék mentesül, ha a tőle általában elvárható intézkedéseket megtette.

 10.6. Bejelentés esetében, ha a kár nem a Felhasználó, vagy a Számlatulajdonos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása folytán következett be, a Számlatulajdonos a Bejelentés megtételét megelőzően bekövetkezett kárt legfeljebb 45.000,- forintos mértékig viseli. A jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában a Felhasználó vagy a Számlatulajdonos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásának minősülnek különösen a következők:


 • az Internet Bank használatához szükséges Jelszó vagy más hasonló azonosító adat (pl.: Felhasználónév, SMS/E-mail) elvesztése, illetve jogosulatlan harmadik személyre való átruházása vagy átadása;
 • a Jelszó kötelező megváltoztatásának elmulasztása az első bejelentkezés alkalmával, illetve 3 havonként;
 • Biztonsági kód és/vagy a 2. biztonsági szintű Kód felhasználásával végrehajtott jogosulatlan tranzakció,
 • jogosulatlan tranzakció észlelését vagy az arról való tudomásszerzést követően a Számlatulajdonos nem tesz haladéktalanul rendőrségi feljelentést,
 • a Felhasználó által észlelt jogosulatlan tranzakcióról a Felhasználó nem tájékoztatja haladéktalanul a Számlatulajdonost,
 • a Biztonsági kód, vagy más hasonló azonosító adat (pl.: Felhasználónév, SMS/E-mail) őrzésére, kifürkészésének megakadályozására vonatkozó kötelezettség nem vagy hiányos teljesítése;
 • a Bejelentés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése;
 • az Internet Bank Bejelentés megtételét vagy a Szolgáltatási Szerződés megszűnését követő használata;
 • az Internet Bank rendeltetésszerű és biztonságos használatára vonatkozó, a jelen Általános Szerződési Feltételekben és a Felhasználói Kézikönyvben foglalt előírások megsértése;
 • az Internet Bank biztonságos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges paraméterek megváltoztatása vagy ennek megkísérlése.


10.7. Az ügyfél köteles az elektronikus fizetési eszköz használata során az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani, így köteles a Füzes Takaréknak haladéktalanul bejelenteni, ha észlelte, hogy


 • Az elektronikus fizetési eszköz kikerült a birtokából,
 • Az elektronikus fizetési eszköz használatához szükséges személyazonosító, illetve egyéb kód, vagy más hasonló azonosító adata jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott,
 • Az elektronikus fizetési eszközzel felhatalmazás nélküli fizetési tranzakciót kezdeményeztek.

Amennyiben az Ügyfél fenti bejelentési kötelezettségének eleget tesz az elektronikus fizetési eszköz elvesztéséből, ellopásából vagy elrablásából eredő kárt legfeljebb 15 millió Ft erejéig a kibocsátó viseli.

A kibocsátó mentesül felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a kár az ügyfél (birtokos) szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott szerződésszegése folytán következett be.


10.8. A Füzes Takarékot nem terheli felelősség, ha a GSM szolgáltatók és/vagy más telekommunikációs szolgáltatók rendszerének hibájából vagy nem megfelelő védelme miatt hozzáférhetővé váltak a Felhasználóra vonatkozó adatok és ebből a Felhasználónak kára származott.

 11. Szerzői jog és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogok

11.1. Minden olyan szerzői jog és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog, amely az Internet Bank rendszerre, szolgáltatásra vonatkozik, kizárólag a Füzes Takarékot és az Internet Bankot kifejlesztő beszállítót illeti. A Számlatulajdonos a Szolgáltatási Szerződés hatályának időtartamára nem kizárólagos, nem átruházható használati jogot kap az Internet Bank használatára az ezekre vonatkozó szerzői jog, és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogok átruházása nélkül.

 11.2. A Számlatulajdonos a Szolgáltatási Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy hozzá a Füzes Takaréktól, illetve - a Füzes Takarék által előzetesen jóváhagyatott kérdőív alapján – az Internet Bankot kifejlesztő beszállító cégtől az Internet Bank szolgáltatással kapcsolatosan, önkéntes jellegű közvélemény kutatás céljából, levélben, telefonon vagy egyéb elektronikus, illetve más formájú kommunikációs eszközön megkeresés érkezzen. A Számlatulajdonos a Füzes Takarékhoz megküldött írásbeli nyilatkozattal bármikor jogosult az ilyen jellegű megkeresések letiltására.

 12. Az Internet Bank használatával kapcsolatos díjak, egyéb költségek

12.1. A Számlatulajdonos az Internet Bank használatáért, igénybevételéért a Füzes Takarék vonatkozó Hirdetményében, vagy - a Felek eltérő megállapodása esetén - a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott típusú és mértékű díjtételeket, költségeket, jutalékokat köteles megfizetni a Füzes Takarék részére. A díjtételek megfizetése oly módon történik, hogy a Füzes Takarék a Számlatulajdonos Szolgáltatási Szerződésben megjelölt pénzforgalmi bankszámláját, illetve - amennyiben azon a szükséges fedezet nem áll

rendelkezésre - a Füzes Takaréknál vezetett bármely számláját esedékességkor megterheli. A Számlatulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy esedékességkor a megfelelő fedezet a Füzes Takarék rendelkezésére álljon.

 12.2.  Az Internet Bank használatáért a fenti 12.1. pont alapján felszámított díjak nem foglalják magukban az Elektronikus Pénzforgalmi Megbízások, valamint az egyéb szolgáltatások után felszámított forgalmi jutalékokat, amelyeket mindenkor a Füzes Takarék hatályos Hirdetményei tartalmaznak.

 12.3.  A Füzes Takarék fenntartja magának a jogot, hogy Általános Üzletszabályzatának vonatkozó rendelkezései szerint az Internet Bank használatával kapcsolatos díjak, költségek, jutalékok típusát és mértékét időről időre saját hatáskörben módosítsa, illetve, hogy az Internet Bank használatával összefüggésben más díj-, költség- és jutaléktételeket állapítson meg.

 12.4. Az Internet Bank Felhasználói használatához szükséges, elektronikus összeköttetést biztosító hálózat (telefon, Internet szolgáltató, egyéb kommunikációs rendszer) előfizetésének költségei a Felhasználót terhelik.

 12.5. A Füzes Takarék jogosult a Hirdetményt saját üzleti döntése alapján bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított Hirdetményt a hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően a Füzes Takarék a Honlapján közzéteszi, és az ügyfélfogadásra kijelölt üzlethelyiségeiben kifüggeszti. A Füzes Takarék a módosított feltételeket elfogadottnak tekinti, ha a Számlatulajdonos a módosított Hirdetmény hatálybalépését megelőzően a Füzes Takarékhoz írásban nem jelenti be, hogy a módosítást nem fogadja el és ezért a Szolgáltatási Szerződés felmondását kezdeményezi.

13. A Szolgáltatási Szerződés módosítása, megszűnése

13.1. A Füzes Takarék jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A módosításra vonatkozó ajánlatát a Füzes Takarék a honlapján közzéteszi. A módosítás - feltéve, hogy a módosításra vonatkozó ajánlat hosszabb időtartamot nem határoz meg - az ajánlat kézhezvételétől számított 15. napon hatályba lép, kivéve, ha a Szolgáltatási Szerződést a Számlatulajdonos ezen időtartam alatt felmondja. A felmondási idő alatt a Szolgáltatási Szerződés az eredeti feltételekkel áll fenn. A Füzes Takarék a módosított feltételeket elfogadottnak tekinti, ha a Számlatulajdonos a felmondási idő lejártáig a Füzes Takarékhoz írásban nem jelenti be, hogy a módosítást nem fogadja el.

 13.2. A Füzes Takarék fenntartja a jogot arra, hogy az Internet Bank szolgáltatást – előzetes értesítés és indoklás nélkül – megváltoztassa, felfüggessze, vagy megszüntesse. Ennek megtörténtéről a Füzes Takarék írásban értesíti a Számlatulajdonost/Felhasználót. A Füzes Takarék nem felel a változtatás, felfüggesztés vagy megszüntetés miatt a Felhasználó által elszenvedett esetleges kárért.

 13.3. Az Internet Bank szolgáltatás megszűnése nem érinti a Füzes Takarék és a Számlatulajdonos között fennálló egyéb jogviszonyokat. Az Internet Bank szolgáltatás megszüntetése nem érinti továbbá a Számlatulajdonosnak az Internet Bank szolgáltatás tekintetében a Füzes Takarék felé fennálló kötelezettségét.

 13.4. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben a „Felhasználó” fogalom alatt meghatározottak szerint köteles az általa megjelölt Felhasználót/kat a Bankszámla feletti rendelkezésre adatlap útján előzetesen bejelenteni. Az Internet Bankhoz való Felhasználói bejelentkezés csak ezen Számlatulajdonosi kötelezettség teljesítése után lehetséges és csak az adatlapon megjelölt jogosultsági szintig. A Füzes Takarékot nem terheli felelősség az aláírás-bejelentő karton és a Felhasználói bejelentkezés Számlatulajdonosnak felróható okból történő eltéréséből adódó károk esetére.

Amennyiben a Bankszámla feletti rendelkezési jog megváltozása valamely új Felhasználónak az Internet Bankkal kapcsolatos jogosultsága létrehozását teszi szükségessé, a jelen pontban foglalt rendelkezések az irányadók.

 13.5. A Szolgáltatási Szerződés megszűnik, ha:

 (a) a Füzes Takarék és a Számlatulajdonos a Szolgáltatási Szerződést közös megegyezéssel, meghatározott határnapon megszüntetik;

(b) a Szolgáltatási Szerződést a Füzes Takarék vagy a Számlatulajdonos 30 napos felmondási idő mellett a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal indokolás nélkül, rendes felmondás útján felmondja;

(c) a Számlatulajdonos a jelen Általános Szerződési Feltételekben vállalt kötelezettségét megszegi és emiatt a Füzes Takarék a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja;

(d) a Számlatulajdonos Internet Bank szolgáltatásba bevont valamennyi Bankszámlája bármely okból megszűnik, a megszűnés időpontjában azonnal;

(e) a Füzes Takarék vagy a Számlatulajdonos jogutód nélkül megszűnik;

(f) a Számlatulajdonossal szemben megindított csődeljárás keretében a Füzes Takarékhoz bejelentésre kerül az az értékhatár, amelyet meghaladó pénzügyi rendelkezések csak a vagyonfelügyelő hozzájárulásával fogadhatóak el.

 13.6. A Szolgáltatási Szerződés megszűnésének időpontjától a Füzes Takarék az Internet Bank rendszerhasználatának, hozzáférésének lehetőségét megszünteti. A Füzes Takarék jogosult visszautasítani azon Elektronikus Pénzforgalmi Megbízásokat, amelyek a Szolgáltatási Szerződés megszűnésének időpontjáig nem teljesíthetőek.

 14. Irányadó jog, illetékesség

14.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az Internet Bank Szolgáltatási Szerződés, a számla Szerződés, a Füzes Takarék Általános Üzletszabályzata, egyéb vonatkozó általános szerződési feltételei és hirdetményei, a Polgári Törvénykönyv, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított 1996. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

 14.2. A Füzes Takarék és a Számlatulajdonos a közöttük felmerült vitás kérdéseket elsősorban békés tárgyalásos úton rendezik. Ennek sikertelensége esetére a Füzes Takarék és a Számlatulajdonos a pertárgyértéktől függően kölcsönösen alávetik magukat a Füzes Takarék székhelye szerint illetékes Heves Megyei-, illetve Füzesabonyi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

 

Füzesabony, 2010. július 01.

 

Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet